Staff

Sandy Hà Nguyễn

Sandy Hà Nguyễn, giám đốc điều hành, đã làm việc với ngành đánh bắt cá thương mại kể từ năm 1992, giúp hơn 1,500 gia đình và các doanh nghiệp trong cộng đồng nông thôn trên toàn tiểu bang. Cô ấy có một kiến thức sâu sắc của ngành công nghiệp đánh bắt cá và các cộng đồng duy trì nó, và đã làm việc với các cơ quan chính phủ, phi lợi nhuận, trường đại học và các tổ chức khác để cung cấp các công nghệ mới để giúp các doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn và có lợi nhuận. Bà Nguyễn cũng đã giúp cung cấp các cuộc hội thảo, đào tạo và tư vấn cá nhân cho những người có giới hạn tiếng Anh hoặc giáo dục. Bà Nguyễn tốt nghiệp từ trường đại học Tulane về Doanh Nghiệp và là cư dân tự hào của New Orleans East. Con gái của một người đánh tôm thương mại, cô là chủ sở hữu của một doanh nghiệp đánh tôm thương mại với chồng, Phước Nguyễn (Michael). Cô có hai con, Hana và Dylan, và thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

Katrina Williams

Nhân viên trợ lý chương trình tại Coastal Communities Consulting, Inc., Katrina Williams chủ yếu chịu trách nhiệm cho việc giảng dạy sinh viên người lớn di trú các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh thông qua 12 tuần ESL (Anh ngữ ngôn ngữ thứ hai). Tuy nhiên, trách nhiệm của cô cũng bao gồm nhưng không giới hạn: giúp đỡ khách hàng truy cập vào rất nhiều các dịch vụ xã hội, cung cấp chương trình đào tạo dụng máy tính, chuẩn bị khách hàng nhập cư cho địa vị công dân Mỹ và hỗ trợ thủ tục lập kế hoạch doanh nghiệp hạn chế. Khi CCC tiếp tục phát triển, Katrina sẽ có khả năng giúp đỡ khách hàng với nhu cầu khác mà trùng khớp với văn phòng và khách hàng. Katrina nhận cử nhân nghệ thuật của cô về tiếng Tây Ban Nha từ trường đại học New Orleans và hiện đang theo đuổi bằng Thạc sĩ về Ngôn ngữ lãng mạn.

Cristina Duong

Cristina Duong, Senior Technical Assistance Coordinator, provides a full range of technical assistance services in relation to our core programs.  She graduated from Michigan State University with a Bachelor's Degree in Family Community Services.  Cristina is trilingual in Cambodian, Vietnamese, and English and works with Louisiana's ethnically diverse community of socially-disadvantaged agricultural producers, assisting them to: file and track progress of claims with Deepwater Horizon Economic & Property Damages Settlement (DWH), Gulf Coast Claims Facilities (GCCF), and Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (BYRD Amendment); evaluate and file applications, memberships, registrations and licenses; provide translation services; facilitate informational meetings for technical assistance; provide referral and resources to clients.  She is married with two adorable boys (Feilong & Felix) and resides in Marrero, LA.