Sự kiện

Thứ ba, Tháng 5 2, 2017 (All day)

GiveNOLA Day là gì?

Được tổ chức bởi Greater New Orleans Foundation vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2017, GiveNOLA Day là sự kiện quyên góp từ thiện trong một ngày duy nhất thông qua hệ thống trực tuyến nhằm khuyến khích mọi người quyên góp quảng đại cho các tổ chức phi lợi nhuận đang làm khu vực của chúng ta mạnh mẽ hơn, để tạo ra một cộng đồng thịnh vượng cho tất cả mọi người.  Mục đích là để khuyến khích cộng đồng chúng ta hợp lực trong 24 giờ đóng góp càng nhiều càng tốt cho các tổ chức từ thiện để hỗ trợ công việc của họ trong địa phương.

Tại sao tôi nên tham gia hoặc quyên góp?

Các quyên góp nhận được vào ngày GiveNOLA sẽ được sử dụng cho các dịch vụ được cung cấp tại Coastal Communities Consulting, Inc. (CCC) như Hội Người Vợ của Ngư Phủ, các chương trình phục hồi thảm họa, kinh doanh hỗ trợ kỹ thuật, và các dịch vụ khác cho gia đình.  Tất cả các dịch vụ này đều cần kinh phí để tiếp tục hoạt động và sự đóng góp của quý vị đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao một cách kịp thời.

Làm thế nào tôi có thể tham gia hoặc quyên góp?

Mọi người đều có thể tham gia vào ngày GiveNOLA!  Mỗi người có thể quyên góp trên mạng cho những tổ chức phi lợi nhuận đang tham gia cho sự kiện này.  Sự kiện sẽ bắt đầu vào 12:00:01 khuya đến 11:59:59 đêm vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2017.  Mọi quyên góp phải trực tuyến trên mạng trong khoảng 24 tiếng đồng hồ.  Các tổ chức phi lợi nhuận tham gia sẽ có một trang mạng để quyên góp.  Quyên góp ít nhất là $10 và không có giới hạn bao nhiêu hoặc mấy lần mà bạn muốn quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Có bốn cách để bạn có thể quyên góp vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2017:

  1. Bạn có thể lên mạng https://givenola.org/npo/coastal-communities-consulting-inc và sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn để quyên góp.
  2. Bạn có thể gọi Foundation (504.598.4663) và thành viên họ sẽ lấy thông tin thẻ tín dụng của bạn và xử lý quà tặng của bạn trên mạng.
  3. Bạn có thể đến văn phòng CCC từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, nếu bạn không có truy cập vào một máy tính hoặc cần sự giúp đỡ để quyên góp.
  4. Bạn có thể gặp Sandy ở vựa Rocky ở Buras từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Khoản quyên góp sẽ nhìn như thế nào trong báo cáo thẻ của tôi?

Đóng góp được trừ thuế 100%.  Bạn sẽ ngay lập tức nhận được một email từ Greater New Orleans Foundation xác nhận quyên góp của bạn.  Xin vui lòng lưu email này trong hồ sơ của bạn để khai thuế.  Vì tất cả các giao dịch được xử lý qua Greater New Orleans Foundation, trong báo cáo thẻ sẽ viết như là "Greater New Orleans Foundation" "GNOF," hoặc viết tắt tương tự, tùy theo ngân hàng của bạn. Các khoản phí sẽ không được đăng dưới tên GiveNOLA hoặc GiveNOLA.org.