Sự kiện

Thứ ba, Tháng 5 7, 2019 - 01:00 to 23:45

Đã gần đến Ngày GiveNOLA 2019 vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 năm 2019, và chúng tôi cần sự quyên góp của quý vị và giúp đỡ chúng tôi nói cho mọi người biết! Ngày GiveNOLA là ngày ủng hổ trên mạng 24 tiếng đồng hồ do Greater New Orleans Foundation tổ chức để truyền cảm hứng cho mọi người ủng hộ nhiệt tình cho các cơ quan từ thiện - làm cho vùng của chúng ta mạnh mẽ hơn và tạo ra một cộng đồng thịnh vượng cho tất cả mọi người. Coastal Communities Consulting, Inc. (CCC) đã tham gia và cần sự giúp đỡ của quý vị để đạt được mục tiêu!

 

Năm nay, CCC hy vọng sẽ gây quỹ $10,000 để hỗ trợ các dịch vụ cho khách. CCC trợ giúp các doanh nhân nông thôn, ngư phủ, và các gia đình ở Đông Nam Louisiana. Chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật, phát triển kinh tế và dịch vụ xã hội và phục vụ hàng trăm khách hàng mỗi năm. Khoản đóng góp của quý vị sẽ cho phép CCC và nhân viên để tiếp tục dịch vụ khách hàng trong cộng đồng.

 

Đây là  HỘI MỘT NGÀY để tạo sự khác biệt LỚN! Quý vị có thể quyên góp bất cứ lúc nào vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 hoặc bắt đầu lên lịch quyên góp trực tuyến từ Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 đến Thứ Hai, ngày 6 tháng 5 bằng cách truy cập GiveNOLA.org. Xin hãy ủng hộ chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu gây quỹ $10,000!

 

Làm thế nào quý vị có thể ủng hộ?

Vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 năm 2019, quý vị có thể:

  1. Lên trang mạng https://givenola.org/coastal-communities-consulting-inc;
  2. Gọi cơ quan Greater New Orleans Foundation 504.598.4663 để một thành viên trong nhóm lấy thông tin thẻ tín dụng của quý vị và giúp quý vị ủng hộ trên mạng;
  3. Đến văn phòng CCC hoặc gọi số 504.393.0066, nếu quý vị không biết dùng máy tính hoặc cần giúp để ủng hộ.

*BẰNG THẺ TÍN DỤNG HOẶC DEBIT             *QUYÊN GÓP ĐƯỢC TRỪ THUẾ 100%

Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị cho đến nay và chúng tôi mong muốn rằng sự hỗ trợ tiếp tục với sự gây quỹ này cũng như trong tương lai.